Oficjalny portal parafii
 
News & Updates

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku,

BuzunW środę ks. Bp Łukasz Buzun udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Wcześniej o godz. 13.30 ks. Bp dokonał poświęcenia Sali gimnastycznej przy gimnazjum.
Szczęść Boże ...

Powstała parafialna strona internetowa o adresie:

www.parafiabraszewice.pl


Archiwum

Posługa Sakramentalna w Parafii

W oparciu o Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej, nry 412-428 oraz Aneks 19

"...sakramenty święte powinny być udzielane i przyjmowane w parafii przynależności..." (nr 412 PSDK)

 

Aneks 19, par. I PSDK - Instrukcja "Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów"

Wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i je otrzymywać w zasadzie w parafiach, do których należą.
Wynika to z norm, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego odnośnie sakramentów:
Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii (I Komunii św.), Namaszczenia Chorych, Małżeństwa.

Racje Duszpasterskie:

- Parafia zapewnia trwały udział w życiu Kościola. Udział ten wyraża się zwłaszcza w uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej.

- Świecki katolik ma najpełniejszy przystęp do rzeczywistości Kościoła w parafii.

- Na proboszczu parafii spoczywa odpowiedzialność i obowiązek odnośnie do zorganizowania i przebiegu przygotowania do sakramentów.
On też podejmuje decyzję, czy ktoś jest wystarczająco przygotowany i może być dopuszczony do danego sakramentu.

 

Chrzest Święty

"...ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

chrzest

I Komunia Święta

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki." (J 6, 51)

komunia

Pokuta i pojednanie

"Weźmijcie Ducha Świetego! Którym grzechy odpuścicie,
są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."
(J 20, 22-23).

spowiedz

Bierzmowanie

A pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co ja wam powiedziałem.“ (J 14, 26)

bierzmowanie

Małżeństwo

"Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół
i wydał za niego samego siebie... 
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę,
a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem." (Ef 5, 25-31)

mal1

Odwiedziny Chorych

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone."
(Jk 5, 14-15)

nch