Oficjalny portal parafii
 
News & Updates
Błogosławieństwo pokarmów, zwane powszechnie święconką, jest starym zwyczajem sięgającym VIII wieku.
Pierwotnie święcono tylko chlebową figurkę o postaci baranka. Potem dodano kolejno: jajka, ser, masło, ryby, olej, pokarmy mięsne, ciasto
i wino. Obecnie poświęcamy przede wszystkim chleb, jajka, mięso oraz sól. Pokarmy te mają bogatą wielkanocną symbolikę.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku,

BuzunW środę ks. Bp Łukasz Buzun udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Wcześniej o godz. 13.30 ks. Bp dokonał poświęcenia Sali gimnastycznej przy gimnazjum.
Szczęść Boże ...

Powstała parafialna strona internetowa o adresie:

www.parafiabraszewice.pl


Archiwum

INTENCJE MSZALNE

29.06- 05.07.2020 r.
  

PONIEDZIAŁEK -św. Piotra i Pawła - uroczystość

29. 06.

1700

 

Wandę Dąbek – int. córki Doroty z mężem  

WTOREK

30.06.

730

 

 

W pewnej intencji

ŚRODA

01.07.

1800

 

 

Cecylię, Marcina Tokarków, Janinę, Ignacego Zawiejów

CZWARTEK

02.07.

1800

 

Dziękczynna w pierwszą rocznicę urodzin Matyldy z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jolanty

PIĄTEK

03.07.

1800

 

Konstantego (11 rocz. śm.)Stanisława, Stefanię, Kazimierza, Bronisława Talarków, Józefa Kiełbaskę

SOBOTA

04.07.

1800

 

 

Jarosława Czarneckiego (2 rocz. śm.) – int. córki Izabeli z rodz.

XIV NIEDZIELA

ZWYKŁA

05.07.

800

 

 

1000

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

Bronisława (20 rocz. śm.), Jana Tokarków, Andrzeja Duleja

 

Janinę, Kazimierza Olbińskich, ich rodziców, Marka Raja, Stanisława Zwierzaka, Marię Lisowską, zm. z rodz. Dziadków i Brzósków

 

Za parafian  
Ogłoszenia Parafialne

XIII Niedziela zwykła

  1. Jutro uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 1700.
  2. Z dniem 1 lipca 2020r. urząd proboszcza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Michała Archanioła w Brąszewicach obejmuje ks. kanonik Bronisław Chorzępa, dotychczasowy proboszcz parafii Lewków.
  3. Ja z dniem 30 czerwca przechodzę na emeryturę. Dziękuję wszystkim za 16 – letnią współpracę. W parafii wspólnym wysiłkiem zostało zrobionych dużo prac. Można było zrobić więcej, ale nie wszystko się udało. Dziękuję Radzie Parafialnej, Grupie Modlitwy, orkiestrze, strażom, chórowi, scholom, ministrantom i wszystkim parafianom za prace na rzecz wspólnego dobra – parafii.  Przepraszam jeżeli kogoś swym zachowaniem obraziłem.
  4. W sobotę4 lipca na Mszy św. o godz. 1800 będzie kanoniczne objęcie urzędu proboszcza przez ks. kanonika Bronisława Chorzępę. Ks. kanonik zaprasza wszystkich parafian. Przyjmijcie nowego proboszcza z otwartym sercem, współpracujcie z Nim dla duchowego rozwoju parafii.
  5. P. Mariusz Salamon wykona jeszcze 3 postumenty pod figurę Matki Bożej Fatimskiej, feretron Pana Jezusa i obraz Marki Bożej Częstochowskiej, który pielgrzymował po wszystkich rodzinach naszej parafii. Postumenty będą umieszczone na filarach po lewej stronie nawy głównej.
  6. Dziękuję paniom z Nowego Osiedla za sprzątnięcie kościoła na dzisiejszą niedzielę, za kwiaty i za ofiarę, p. Malwinie Chojnackiej i jej ekipie za uporządkowanie ogrodu, ministrantom i p. kościelnemu za uporządkowanie budynku gospodarczego, p. Pawłowi Puchaczewskiemu za naprawienie kostki przed bramą, p. Leszkowi Marczakowi za dołożenie dwóch odgromników w kościele i założenie nowych miedzianych uwiązów. Na sobotę na godz. 900 proszę do sprzątania panie z Życht.