Oficjalny portal parafii
 
News & Updates

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku,

BuzunW środę ks. Bp Łukasz Buzun udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Wcześniej o godz. 13.30 ks. Bp dokonał poświęcenia Sali gimnastycznej przy gimnazjum.
Szczęść Boże ...

Powstała parafialna strona internetowa o adresie:

www.parafiabraszewice.pl


Archiwum

Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

28-11-2017

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku,

w którym rozpoczyna się Rok Świętego Józefa Kaliskiego, po złożonej ofierze Mszy św. w Bazylice Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa uczestniczącym biskupom, kanonikom i innym kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym, mężczyznom i kobietom, i wszystkim pobożnym wiernym świeckim, którzy w szczerej pokucie i poruszeni miłością będą w tych obrzędach brać udział, udzielono PAPIESKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który powinien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św.).

            Wierni, którzy nabożnie przyjmą BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE, choć
z uzasadnionej okoliczności nie będą fizycznie obecni podczas świętych obrzędów, będą mogli otrzymać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa byleby z pobożną intencją śledzili transmitowane za pośrednictwem środków telewizyjnych lub radiowych obrzędy podczas ich sprawowania.

 

            Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dan w Rzymie z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 22 miesiąca sierpnia, roku Wcielenia Pańskiego 2017.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy