Oficjalny portal parafii
 
News & Updates

PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku,

BuzunW środę ks. Bp Łukasz Buzun udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Wcześniej o godz. 13.30 ks. Bp dokonał poświęcenia Sali gimnastycznej przy gimnazjum.
Szczęść Boże ...

Powstała parafialna strona internetowa o adresie:

www.parafiabraszewice.pl


Archiwum

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Podstawy kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdujemy w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Pan Jezus powiedział

o sobie, że jest łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29). Nazwał siebie źródłem wody żywej (J 7, 39). Kiedy żołnierz przebił Jezusowi na krzyżu bok, „natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 34).

Sam kult Serca Jezusowego rozwinął się w późniejszym okre­sie. W jego rozwoju ważną rolę odegrało nabożeństwo do Męki Pańskiej. Układając rozmyślania i modlitwy do cierpiącego na krzyżu Zbawiciela, podkreślano znaczenie „Jego serca" dla zbawienia ludzi. Ogniskami rozwijającego się kultu stały się klasztory, zwłaszcza benedyktyńskie, cysterskie, franciszkań­skie i dominikańskie. Miejscem szczególnego kultu Najświętsze­go Serca Pana Jezusa jest Paray-Le-Monial we Francji, gdzie Pan Jezus przekazał świętej Małgorzacie swoje obietnice. Dla tych, którzy będą przyjmować Komunię Świętą wy­nagradzającą. Pan Jezus przekazał następujące obiet­nice:

-  Udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie.

-  Udzielę pokoju rodzinom.

-  Pocieszę ich w smutkach.

-  Będę im ucieczką, zwłaszcza przy śmierci.

-  Będę im błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach.

-  Grzesznicy znajdą w moim Sercu ocean miłosier­dzia.

-  Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

-  Dusze gorliwe szybko dojdą do doskonałości.

-  Będę błogosławił miejsca, w których będzie wysta­wiony i czczony obraz mojego Serca.

-  Kapłanom dam siłę wzruszania serc najbardziej zatwardziałych.

-  Imiona tych, którzy będą szerzyć nabożeństwo, wypiszę w moim Sercu i nigdy nie zostaną wymazane.

-  W nadmiarze mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii Świętej w 9 pierw­szych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych i moje Serce w tej ostatecznej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką.

Stolica Apostolska dość późno wyraziła swoje zdanie na te­mat tych objawień. Nie znaczy to, że Kościół był przeciwny objawieniom. Papież Pius XII wyjaśniał, że milczenie to miało pokazać, iż kult Serca Pana Jezusa nie zjawił się w Kościele nagle, ani też nie zrodził się na skutek prywat­nych objawień, lecz stanowi spontaniczny wyraz żywej wiary i gorącej pobożności.

W 1765 roku papież Klemens XIII na prośbę biskupów polskich zatwierdził święto liturgiczne Najświętszego Serca Pana Je­zusa. Najbardziej popularną formą kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest litania odmawiana ku Jego czci. Pierwsze takie litanie powstały już w XVII wieku. Obecnie używany tekst litanii sięga XIX wieku i pochodzi z francuskiego klasztoru sióstr wizytek. 2 kwietnia 1889 roku został zatwierdzony do publicznego odmawiania przez papieża Leona XIII. Papież dołączył do litanii Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj­świętszemu Sercu Jezusowemu, a papież Pius XI dodał do niej Akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

BUDAPESZT – LUDBREG – ZAGRZEB – SPLIT – TROGIR - MEDJUGORJE –

MOSTAR – DUBROVNIK - VEPRIC - MAKARSKA – PLITWICE – WIEDEŃ  1. Jutro drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, NMP – Matki Kościoła. Msze Św. godz. 10.00 i 18.20.

  2. We wtorek Dzień Matki. Będziemy modlić się w intencji naszych mam na nabożeństwie majowym.

czytaj dalej ...


W niedzielę 17 maja obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Kościół celebruje Dni Krzyżowe. Modlimy się o dobre urodzaje i o błogosławieństwo w pracy na roli. czytaj dalej ...

Od 28 maja do 4 czerwca odbędzie się w naszej diecezji Kongres Eucharystyczny. Hasłem Kongresu są słowa: „Ja jestem Chlebem Życia”. Wcześniej w dekanatach będą stacje kongresowe. Mamy odnowić i pogłębić świadomość obecności Chrystusa w Eucharystii. Bliższe informacje podamy za tydzień. czytaj dalej ...


Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy niedzielę powołaniową. Serdecznie witamy kleryków z Seminarium Duchownego w Kaliszu, którzy razem z nami modlą się o powołania. czytaj dalej ...
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Dziękujemy Bogu za Jego największy dar dla nas jakim jest Jego Słowo, które gdy nadeszła „Pełnia Czasów” stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wsłuchujmy się dzisiaj i w ciągu tygodnia w Słowo Boże w tej świątyni. Rozważajmy w rodzinach podczas modlitwy wieczornej.
... czytaj dalej ...


Jutro drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
... czytaj dalej ...

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. W tym czasie Kościół celebruje misterium zbawienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu. ... czytaj dalej ...
Dzisiaj  rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Jutro Dzień spowiedzi. Godzinę przed Mszą Św. spowiedź. Msze Św. o godz. 10.00, 12.15 i 18.00. Na Mszy Św. o godz. 18.00 poświęcenie obrazu „Modlitwa św. o. Pio”, następnie spotkanie modlitewne. Jutrzejsza taca będzie przeznaczona dla księdza rekolekcjonisty jako dar wdzięczności ...   czytaj dalej ...   
     Za tydzień rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje będzie prowadził ks. Karol Gibki.

     Od 16 do 20 marca będą w naszej parafii relikwie św. Jana Pawła II. 17 marca ok. godz. 12.00 zostaną uroczyście przyniesione do kościoła. Będzie odprawiona Msza Św. dla szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum. Od godz. 13.00 nastąpi czuwanie poszczególnych wiosek ...
     
                     czytaj dalej ...
                        

II Niedziela Wielkiego Postu

Od 16 do 20 marca Szkoła Podstawowa w Brąszewicach będzie przyjmowała relikwie św. Jana Pawła II. Relikwie będą także w naszym kościele. Bliższych informacji udzielę za tydzień.

I Niedziela Wielkiego Postu

W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post, który ma nas przygotować do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Potrzebne jest nasze nawrócenie.